KARI HUHTAMON TAIDESÄÄTIÖ

ENGLISH

SÄÄTIÖ

Säätiön tarkoitus

Kari Huhtamon Taidesäätiön tarkoituksena on säilyttää kuvanveistäjä Kari Huhtamon veistos-, piirustus- ja muu taiteellinen aineisto, tukea siihen liittyvää tutkimusta ja saattaa se yleisesti nähtäville. Säätiö pyrkii myös edistämään pohjoisen taiteen opetusta ja tutkimusta yleisesti ja erityisesti Lapin yliopistossa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan sijoittamalla Kari Huhtamon lahjoittaman taiteellisen aineiston ensisijaisesti Rovaniemelle ja ylläpitämällä aineistoa yleisön nähtävänä sekä tutkijain ja opiskelijain käytettävänä. Samalla säätiö pyrkii edistämään Kari Huhtamon taiteen kautta pohjoisen taiteen tunnetuksi tekemistä.

Historia

Kari Huhtamon Taidesäätiö perustettiin 2005. Kari Huhtamo kuvailee säätiön perustamisen taustalla olleen huoli teosten tulevaisuudesta. Sopivien tilojen löytäminen isokokoisille veistoksille oli todella vaikeaa. Säätiön perustajajäsenien kautta syntyi yhteys Lapin yliopistoon ja siellä nähtiin hyväksi sijoittaa säätiön kokoelma yliopiston tiloihin. Yliopisto halusi vahvistaa pohjoista omaleimaisuuttaan sekä saada kokoelman käyttöönsä opetustarkoituksiin.

16.8.2005 solmitun yhteistyösopimuksen nojalla Säätiö on sijoittanut kaksikymmentäkaksi Huhtamon teosta vuosilta 1982 – 2003 Lapin yliopiston yleisötiloihin ja pihoille. Kyseessä on poikkeuksellisen laaja yksittäisen taiteilijan esillepano julkisessa tilassa.


Kuvanveistäjä Kari Huhtamo (vasemmalla) ja Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula (oikealla) allekirjoittavat yhteistyösopimuksen yliopiston ja säätiön välillä, jonka mukaan Säätiön kokoelma sijoitetaan Lapin yliopiston tiloihin.

Kuvanveistäjä, D.A. h.c. Kari Huhtamo (s. 1943)

Poikkeuksena suomalaisen veistotaiteen totisesta ja synkästäkin ilmapiiristä Huhtamon teokset ovat alusta asti viestineet iloa, hulvatonta huumoria ja erotiikkaa. Teemat ovat säilyneet läpi tuotannon saaden ajan saatossa yhä hienostuneempia piirteitä.

Huhtamolaisen tyylin keskeisiä elementtejä graafisissa vedoksissa, tekstiiliteoksissa ja veistoksissa ovat erilaiset geometriset ja orgaaniset muodot sekä niitä rytmittävät suorat ja kaarevat linjat. Toisinaan teema on lähtenyt liikkeelle jo aiemmin esillä olleesta muodosta. Samat muodot voivat siten toistua litografioissa ja reliefeissä kaksiulotteisina ja muuttua veistoksissa ja mobiileissa kolmiulotteisiksi.

Kari Huhtamon monivivahteinen luomisprosessi etenee käsityövaiheesta yhteistyöhön uusinta teknologiaa hyödyntävien alan ammattilaisten kanssa kattaen piirrosluonnokset, paperitaittelun ja -leikkeet, tietokoneella tehdyt valokuvamontaasit ja animaatioelokuvat. Tuloksena on teos, jonka tiivistetty, hiottu ja täydellinen muoto kykenee irtaantumaan ajatuksellisesta perustastaan, kommunikoimaan ympäristönsä kanssa ja laukaisemaan katsojassa moninaisten assosiaatioiden ketjun.

Huhtamon työskentelyssä keskeisenä lähtökohtana on julkiselle teokselle osoitettu tila. Hän on tehnyt lukuisia moniosaisia tilateoksia, reliefejä rakennusten julkisivuihin ja sisäseiniin, mobiileja ja veistoksia, jotka samanaikaisesti hallitsevat omaa maailmaansa ja antautuvat vuoropuheluun ympäröivän arkkitehtuurin kanssa.

Huhtamo on vastakohtien veistäjä: raskas, neutraali, teollinen ja kiiltäväksi hiottu teräs muuttuu hänen käsissään aineettomaksi ja alati ympäristönsä kanssa reagoivaksi orgaaniseksi pinnaksi. Teosten heijastukset ja kaaret sekä vaativat etäisyyttä että houkuttelevat heittäytymään taitelijan luovan energian vietäväksi ja yllätettäväksi.

(Lisää taiteilijasta ks. linkit.)