KARI HUHTAMON TAIDESÄÄTIÖ

ENGLISH

SPONSORIT

Yleishyödyllisen säätiön toiminnan aloittaminen ja ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman kulttuurin ja taiteen tukijoita.

Lapin yliopisto on antanut puitteet veistosten sijoittamiselle. Säätiön toiminnan aloittamista ovat tukeneet myös Vähälä-yhtiöt ja Transpoint Oy Ab, joiden avustuksella teokset kuljetettiin Helsingistä Rovaniemelle.

Varojen hankkimiseksi Kari Huhtamon Taidesäätiö valmistutti 15 numeroitua kappaletta Boreas-veistosta. Teoksien valmistamisessa säätiötä on tukenut Kavika Oy tekemällä laserleikkauksen. Veistokset on pakannut Pakkaus Öhman.

 

Viidestätoista veistoksesta neljätoista on löytänyt kodin. Säätiö haluaisi kiittää seuraavia tahoja heidän tuestansa: 

Jos haluat osallistua Huhtamon taiteellisen perinnön vaalimiseen ja pohjoisen taiteen elinvoimaisena pitämiseen, ota yhteyttä Säätiöön. Yksi Boreas-veistos on vielä jäljellä.

Säätiö on myös toteuttanut yhteistyössä Lapin Yliopiston ja Rovaniemen Kaupungin kanssa postikorttikirjan, joka sisältää Jussi Tiaisen ottamia kuvia Kari Huhtamon  Taidesäätiön kokoelmasta, Boreas-varainhankintaveistoksesta, Yliopiston Kari Huhtamolta tilaama Flamma Artist –mobiilista, ja Rovaniemen kaupungin tilaustyöstä Lapin jälleenrakennuksen muistomerkki. Kari Piipon taittama postikorttikirja on saatavilla monissa maamme merkittävissä museoissa.

Säätiö haluaa kiittää Kari Piippoa painotuotteiden graafisen ilmeen toteutuksesta ja AO-painon johtaja Ari Ohtosta hänen tuestansa Säätiön painotuotteiden ja käyntikorttien valmistamisessa.

Säätiön nettisivut ovat myös yhteistyön tulosta: logo Kari Huhtamo, layout ja toteutus Lucien den Arend ja teksti Katariina Lipsanen.

Säätiö kiittää kaikkia asianosaisia heidän arvokkaasta työstään Kari Huhtamon taiteellisen perinnön säilyttämiseksi ja pohjoisen taiteen edistämiseksi.

Taide yhdistää ja yhdessä me onnistumme.