KARI HUHTAMON TAIDESÄÄTIÖ

ENGLISH

Galleria Kajo 28.02. – 08.03.2018

Kari Huhtamo Muotokuvia

portrait sculpture
Kari Huhtamo. muotokuvia KUVA © Tom Engblom

Muotokuva julkisena taiteena -seminaariin liittyvä Kari Huhtamon Muotokuvia -näyttely esittelee vähemmän tunnettuja puolia kuvanveistäjän laajasta ja omaleimaisesta tuotannosta. Avaruudellisen abstraktion ja tietokoneavuisteisen ryhmätyöskentelyn hallitseva Huhtamo on myös tarkkanäköinen ja varmakätinen näköisyyden vangitsija – vieläpä perinteisin menetelmin.

Tähän mennessä Huhtamo on tehnyt 34 muotokuvaa. Osa muotokuvista on syntynyt omasta halusta, osa sattuman kautta ja osa tilaustöinä. Ensimmäinen työ valmistui Suomen taideakatemian koulun näytetyönä Aaro Vatasesta. Opiskelijakavereiden muotokuvien kautta tuli tilaustöitä, joista ensimmäinen oli professori Jouko Hautalasta. Viimeisin teos Kari Piiposta on vuodelta 2006.

Muotokuvissa Huhtamo pyrkii realistiseen ja kohteen persoonan ilmentävään ilmaisuun materiaalista riippumatta. Savi mahdollistaa työstämisen, tussipiirroksissa kohde on vangittava hetkessä. Valokuvia hän ei juurikaan käytä, vaan muotokuva rakentuu istuntojen kautta. Tiivistäen voisi todeta, että Huhtamo tekee ihmisen kuvia – myös itsestään.

>> tietoa näyttelystä