KARI HUHTAMON TAIDESÄÄTIÖ

ENGLISH

KUVATAITEILIJA CATARINA RYöPPY

Kuvataiteilija Catarina Ryöppy.
Catarina Ryöppy (kuvaaja Santtu Särkkä)

Kuvataiteilija Catarina Ryöppy on toiminut Taideteollisen korkeakoulun piirustuksen ja maalauksen opettajana 1981-83, Helsingin Taiteilijaseuran opettajana 1979-87 ja Sörnäisten keskusvankilan romanikielen opettajana 1987-88.

"Time unknown" Photo Catarina Ryöppy.
Time unknown. Photo Catarina Ryöppy.

Catarina Ryöppy opiskeli Sveitsissä maalausta ja kuvanveistoa, mutta on jo monen vuoden ajan tehnyt tilateoksia käyttäen muun muassa valokuvaa ja videota. Ryöpyn teokset käsittelevät ulkopuolisuutta, vieraantumista ja rajoja. Niitä näkyviä ja näkymättömiä rajoja, jotka repivät ihmisiä erilleen joka puolella maailmaa. Tästä syntyvä muukalaisuus sävyttää usein hänen kuviaan, jotka katsovat vieraan silmin tiettyä paikkaa, tuttua tai outoa maisemaa. Catarina Ryöpyllä on ollut useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla. Hänen teoksiansa on merkittävien museoiden, yritysten ja kaupunkien kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Kuvataiteilija Ryöppy sai Valtion kuvataidepalkinnon 2010 ja Pro Finlandia-mitalin 2011.

Aika – Rajoja, Relatio artis 26.5.2011

Kuvataiteilija Catarina Ryöppy käsitteli puheenvuorossaan Aika – Rajoja ajan olemusta ja kulttuurisia rajoja töidensä kautta:
”Työni ovat usean vuoden ajan olleet tilateoksia, joissa olen käyttänyt mm. valokuvaa, valoa ja ääntä. Työskentelyni on aina pitkä prosessi. Ajatuksen ja työn aihe määrittää kulloinkin käytettävää esitystapaa.
Teokseni käsittelevät usein kulttuurista "toiseutta", sitä mikä koetaan erilaiseksi, alempiarvoiseksi, ei-hyväksyttäväksi, halveksittavaksi, pelottavaksi ja uhkaavaksi, sekä sitä miten ylitämme omaksuttuja rajoja. Siteeraan tässä ranskalaista kirjailijaa Georges Pereciä joka kirjassaan Tiloja / Avaruuksia sanoo: "Rajat ovat vain viivoja, mutta miljoonat ihmiset ovat kuolleet näiden viivojen takia ja tuhannet ovat kuolleet koska he eivät ole onnistuneet ylittämään niitä." Tämä kuvaa hyvin sitä mitä ympärillämme tapahtuu jatkuvasti.

"Waiting for" Photo Catarina Ryöppy.
Waiting for. Photo Catarina Ryöppy.

Toisia hylätään, heidän kulttuuriaan tai kieltään väheksytään. Nämä ovat isoja asioita, joita voi ilmaista eri tavoin ja jotka minua askarruttavat jatkuvasti. Ne kulkevat hiljaa mukana töissäni, joissa "ei tapahdu mitään, oikeastaan" ja tässä taas päästään John Cagen sanoihin "Vaikka mitään ei tapahdu, tapahtuu aina jotakin". Ajatuksemme kulkevat eteenpäin, kapseloituvat sisäämme ja muokkaavat meitä. Käsittelen usein töissäni katoavaisuutta, poissaolon läsnäoloa ja sitä muukalaisuutta joka on sisällämme. Se saa meidät pohtimaan pelkojamme ja turvattomuutta ja ehkä paremmin ymmärtämään itseämme ja muita.”


Katariina Lipsanen


Relatio Artis sivu
Kalevi Aho
Reija Hirvikoski
Juhani Pallasmaa
Catarina Ryöppy
Jussi Tiainen
Timo Valjakka