KARI HUHTAMON TAIDESÄÄTIÖ

ENGLISH

2015 POHJOISEN TAITEILIJA

Alma Heikkilä:koheesio, hiilivedyt, haapa, hakukone, kieli ja muut: Ne eivät mahdu ihmisen aikaan ja paikkaan.

EMMA Areena Espoon modernin taiteen museo. 14.10. – 05.12.2015.

Alma Heikkilä - EMMA Espoo Museum of Modern Art
KUVA © EMMA

 

Uudet sukupolvet kysyvät itseltään mikä minä olen ja mistä aineksista koostettu olento olen. Avaamme yhdessä Carol Raman näyttelyn kanssa äärimmäisen mielenkiintoisella tavalla päänäyttelyämme haastavan nuoren, Alma Heikkilän, näyttelyn. Aikanaan Rama peilasi ihmisyyttä hyvin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ilmiselvästi uuden sukupolven taiteilijan on kysyttävä – mutta juuri päinvastoin kuin Rama – millainen on universumi ja miten ihmisyyden kysymykset siihen suhteutetaan. Näkökulma ei lähde yksilöstä, taiteilijatekijästä itsestään, vaan avaruudellisesta katseesta ihmiskuntaan päin. Huikea veto, sanoisin. Ja aivan toisella tavalla rohkea kun vertaan Heikkilää Ramaan.

Rohkeuden lisäksi, ihmeellistä kyllä, yhtäläisyyksiä on muitakin: Alma Heikkilälle, kuten en Ramalle, löydä myöskään esikuvallista vertailukohtaa, vaan näen hänet etsimässä vastausta elämän peruskysymyksiin täysin uudenlaisten, omien, kysymyksenasettelujen avulla. Mitä ilmeisimmin universaali tietoisuus, jonka nykymaailmassa voimme ottaa lähestymistavaksi, on myös tämän päivän ihmiselle henkilökohtainen kysymys. Olemme pelottavan tietoisia maailmaa uhkaavista tekijöistä, mikä pakottaa meidät pohtimaan: onko ihmisyys sittenkin vain yksi vaihe maapallon historiassa? Kysymys on esitettävä, sillä ihmisen jälkeen on yhä luonto, fysiikan lait, molekyylit ja aine - tai aurinko esimerkiksi. Heikkilän universaalilla tavalla arvoituksellisen teoksen osat viittaavat juuri aineen ja maailmankaikkeuden elementteihin. Ne eivät katoa, joten voisimmeko myös määrittää itseämme tänä päivänä näiden tosiasioiden kautta?

Tänään juhlimme erityistä ja lahjakasta nuorta taiteilijaa, Alma Heikkilää. Samalla päätämme kolmen näyttelyn sarjan ja yhteistyön Kari Huhtamon taidesäätiön kanssa. Sen aikana olemme nähneet kiinnostavia uusia avauksia Heikkilän lisäksi myös Jaakko Mattilalta ja Mia Hamarilta EMMAn kokeellisen taiteen tilassa, Areenassa. Kiitän lämpimästi Kari Huhtamon säätiötä ja erityisesti sen asiamiestä, yhteistyökumppaniamme Katariina Lipsasta. Toivottavasti tämä hedelmällinen yhteistyö nyt päättyessään voi olla uuden yhteistyön alku.

Ote avajaispuheesta 13.10.2015

Pilvi Kalhama
EMMA - Espoo Museum of Modern Art